978/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om temporär ändring av 181 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i utlänningslagen (301/2004) 181 § 1 mom., sådant det lyder i lag 581/2005, som följer:

181 §
Påförande av påföljdsavgift för transportör

Påföljdsavgiften för transportör påförs i samband med gränskontrollen av kommendören eller biträdande kommendören för den gräns- eller sjöbevakningssektion eller chefen för den gräns- eller sjöbyrå inom vars verksamhetsområde överträdelsen av 173 § i denna lag eller 20 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet har konstaterats. Om polisen har varit gränskontrollmyndighet, påförs påföljdsavgiften för transportör av en tjänsteman som ingår i befälet för polisinrättningen i häradet. Om tullmyndigheten har varit gränskontrollmyndighet, påförs påföljdsavgiften för transportör av en tullman i överordnad ställning vid verksamhetsenheten vid den ansvariga enheten vid Tullen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.