976/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen (1194/2009) 99 § 3 mom., 108 § 2 mom. och 147 § 2 mom. som följer:

99 §
Kapitlets tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Polismän beviljas tillstånd och godkännanden enligt förordningen om skyddsregler och de förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den av chefen för den enhet som ansvarar för polisverksamheten. Gränsbevakningsmän beviljas motsvarande tillstånd och godkännanden av kommendören för gränsbevaknings- eller sjöbevakningssektionen och tullmän av chefen för den ansvariga enheten vid Tullen.


108 §
Villkor för inträde till säkerhetskontrollantsutbildning

Med avvikelse från 1 mom. gäller att polismän godkänns för säkerhetskontrollantsutbildning av chefen för den enhet som ansvarar för polisverksamheten. Gränsbevakningsmän godkänns av kommendören för gränsbevaknings- och sjöbevakningssektionen och tullmän av chefen för den ansvariga enheten vid Tullen.

147 §
Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats personer

Med avvikelse från 1 mom. är chefen för den enhet som ansvarar för polisverksamheten behörig myndighet i fråga om godkännande för säkerhetskontrollanter som beviljats polismän. Kommendören för gränsbevaknings- eller sjöbevakningssektionen är behörig myndighet i fråga om godkännande för säkerhetskontrollanter som beviljats gränsbevakningsmän. Chefen för den ansvariga enheten vid Tullen är behörig myndighet i fråga om godkännande för säkerhetskontrollanter som beviljats tullmän.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.