947/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 17 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 17 § 2 mom. som följer:

17 §
Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestödet är tre procentenheter, dock så att låntagaren alltid betalar minst en procents årlig ränta på lånet. Räntestöd beviljas inte för sådana kostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På de ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på de stöd som beviljats innan lagen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser och avtalsvillkor som gällde vid ikraftträdandet.

RP 102/2012
JsUB 4/2012
RSv 133/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.