946/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i S:t Petersburg den 12 december 2010 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering upprättade tillämpningsprotokollet om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Polisen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur polisens personregister till de behöriga myndigheter i Ryska federationen som anges i det protokoll som nämns i 1 §, för uppdrag enligt protokollet.

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister med hjälp av teknisk anslutning eller som en datamängd till de behöriga myndigheter i Ryska federationen som anges i det protokoll som nämns i 1 §, för uppdrag enligt protokollet.

3 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i protokollet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 65/2012
FvUB 16/2012
RSv 85/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.