945/2012

Given i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 3 juli 2012 ingångna administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Republiken Finlands regering och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i den i Bryssel den 22 september 1994 mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen ingångna överenskommelsen om informationssäkerhet gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i arrangemanget och överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 139/2012
FsUB 5/2012
RSv 129/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.