938/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om upphävande av 11 § 13 punkten i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 11 § 13 punkten i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), sådan den bestämmelsen lyder i lag 127/2010.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.