930/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 3 § i matrikellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i matrikellagen (1010/1989) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Undantag från skyldigheten att föra matrikel

Genom förordning kan det föreskrivas att matrikel inte behöver föras över personer som avlönats med sysselsättningsanslag enligt lagen om offentlig arbetskrafts- eller företagsservice (916/2012) eller över tjänstemän eller arbetstagare i andra tillfälliga uppdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.