917/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om upphävande av lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.