900/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 d §, sådan den lyder i lag 776/1998, som följer:

6 d §

För betalning av ersättning som avses i 6 § kan också användas Penningautomatföreningens avkastning inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet i statsbudgeten, om det gäller

1) ersättning som ska betalas till kommuner eller samkommuner för sådana kostnader för öppenvård som avses i 6 § 4 mom.,

2) ersättning för sådan vård eller deltidsvård på anstalt eller sådan rehabilitering som avses i 6 § 5 mom. och ersättningen betalas till den anstalt som ordnat servicen i fråga.

Statskontoret betalar de ersättningar som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 112/2012
ShUB 15/2012
RSv 97/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.