897/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 18 september 2012 mellan Republiken Finland och Schweiziska edsförbundet ingångna protokollet för att ändra det i Helsingfors den 16 december 1991 ingångna avtalet och protokollet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 90/1993), sådana som de är ändrade genom de i Helsingfors den 19 april 2006 och den 22 september 2009 ingångna protokollen (FördrS 92/2006 och 122/2010), gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 148/2012
FiUB 26/2012
RSv 121/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.