896/2012

Riksdagens beslut om ändring av 6 och 9 § i valstadgan för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 2 mom. i grundlagen,

ändras i valstadgan för riksdagen (250/2000) 6 § 1 mom. och 9 § 1 mom. som följer:

6 §
Valförrättning

Vid personval används en eller två valurnor enligt talmannens övervägande. Riksdagsledamöterna lägger sina valsedlar, som ska vara hopvikta så att insidan inte syns, i respektive urna i den ordning deras namn ropas upp. Valsedlarna får inte läggas i urnan i någon annan ordning.


9 §
Granskning av kandidatlistor

Kandidatlistorna granskas och godkänns av en tjänsteman som förordnats till uppdraget av riksdagens generalsekreterare.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2013.

TKF 1/2012
GrUB 7/2012
RSk 37/2012

Helsingfors den 17 december 2012

På riksdagens vägnar


Pekka Ravitalman


Seppo Tiitinengeneralsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.