891/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 23 § i bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 23 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 250/2008, ett nytt 4 mom. som följer:

23 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.