Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

870/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Ställning och uppgifter

Revisionsverket fullgör de uppgifter som anges i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012).


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 155/2012
RSv 174/2012
FiUB 38/2012
GrUU 37/2012
ReUU 8/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.