862/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (567/2007) punkt 7, sådan den lyder i förordning 280/2012, samt

ändras punkterna 1, 4.3.1, 4.3.2 och 5.1 samt rubriken för punkt 5 i bilaga 1 och bilaga 2, av dem punkt 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 521/2012, punkt 5.1 i bilaga 1 och bilaga 2 sådana de lyder i förordning 93/2012 och punkterna 4.3.1 och 4.3.2 i bilaga 1 sådana de lyder i förordning 261/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2013. Punkt 5 i bilaga 2 träder dock i kraft den 31 december 2012 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2012 och punkten 8 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2011.

  Helsingfors den 17 december 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLINGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE            

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.