861/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007) punkten 1 och 6 i bilaga 1 och bilaga 2, av dessa punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 522/2012, punkten 6 i bilaga 1 och bilaga 2 sådana de lyder i förordning 94/2012, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2013. Punkt 4 i bilaga 2 träder dock i kraft den 31 december 2012 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2012 och punkten 7 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2011.

  Helsingfors den 17 december 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSKASSORNA FÖR KOSTNADSFÖRDELNING ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.