857/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012−2015

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012–2015 (1296/2011) 2 § som följer:

2 §

De bestämmelser som gäller skärgårdskommuner tillämpas dessutom på öar utan fast vägförbindelse i följande kommuner, samt på de inom parentes angivna öarna och områdena i kommunerna även om de har fast vägförbindelse:

1) Nyland: Borgå (även Emsalö, Vessölandet, Tirmo och Fagersta), Esbo (även Sommaröarna), Helsingfors, Ingå (även Storramsjö, Hirdal, Barö,  Räfsö, Degerö och  Stävö), Lovisa (även Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö), Raseborg (även Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa)  och Sibbo (även Kitö och Löparö),

2) Egentliga Finland: Nystad (även Pyhämaa, Lepäinen och Kittamaa), Nådendal (även Airismaa, Lemsjöholm, Livonsaari, ön Otava och Teersalo), Salo (även Angelniemi, Angelansaari, Storö och Kolsjö), S:t Karins (även Harvaluoto), Tövsala (även Aasamaa, Leikluoto, Kahiluoto, Kaitainen, Kuusisto, Kuustenmaa, Lehtinen, Mussalo och Naurisluoto),

3) Päijänne-Tavastland: Asikkala (även Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila),

4) Kymmenedalen: Kotka (även Tiutinen) och Pyttis (även Mogenpört),

5) Södra Karelen: Parikkala (även Korpijärvi, Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä och Harmaitsaari), Ruokolahti (även Äitsaari, Härskiänsaari, Utula, Kietävälä och Kekäleenniemi) och Taipalsaari (även Kirkkosaari, Rehula, Vehkataipale, Kattelussaari, Nieminen och Merenlahti),

6) Södra Savolax: Hirvensalmi (även Puulasalo, Vahvaselkä, Kilkinkylä och Väisälänsaari), Nyslott (även Pellossalo, Pitkälä, Hirvasranta, Ranta-Kaartila, Loikansaari, Tervassaari, Liistonsaari, Mikkolanniemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi, Ahvensalmi, Sorsasalo, Saukonsaari, Vaahersalo-Pöllänsaari, Enanniemi-Vaara-Sääsänniemi-Putkiniemi, Ruokoniemi-Kaidansaari-Mäkrä, Tavisalo-Hälvä-Herttuansaari, Rauvanniemi-Hevossalo, Pihlajaniemi, Paasniemi-Valkeisniemi och Vasarasalo-Ilvessalo-Kivijärvi-Pirttimäki) och S:t Michel (även Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo,  Ylivesi, Heiniemi-Himalansaari och Liiansaari-Laamansaari-Houtunsaari),

7) Norra Savolax: Kuopio (även Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti och Pasalankylä-Hipanniemi) och Tervo (även Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä och Vekaroniemi),

8) Norra Karelen: Juuka (även Larinsaari, Koveronsaari, Ritoniemi och Ruottilansaari), Kitee (även Sarvisalo, Pellavasniemi, Kiurusaari, Pöllänniemi, Lentteenniemi, Mustolanperä, Varmonniemi, Asikonsaari, Puhossalo-Enanniemi, Ikolansaari, Suoparsaari-Suorlahti och Heinonniemi), Lieksa (även Koli), Liperi (även Tutjunniemi-Roukalahti, Niinikkosaari och Siikasaari) och Rääkkylä (även Oravinsalo, Varpasalo och Nieminen),

9) Österbotten: Korsholm (även Köklot, Replot och Värlax), Larsmo (även Eugmo), Närpes (även Storön) och Vörå (även Oxkangar, Österö och Kvimo),

10) Mellersta Finland: Joutsa (även Kälä och Ollinsalmi), Jyväskylä (även Oittila och Putkilahti), Kivijärvi (även Lokakylä och Talviaislahti), Kuhmoinen (även Pihlajakoski, Närvä, Ruolahti och Tehi) och Luhanka (även Judinsalo, Klemettilä och Onkisalo),

11) Kajanaland: Vaala (även Manamansalo).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 20 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultative tjänstemannen
Jorma Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.