852/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 7 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1333/1996).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 20 december 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringssekreterare
Jaana Huhta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.