832/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Laxfiske med drivrev med i Finland registrerade fiskefartyg är förbjudet på centrala Östersjön inom ICES delområden 22–28 och delområde 29 söder om breddgraden 59°26′N.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 19 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.