806/2012

Given i Helsingfors den 5 december 2012

Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Den ansökningsavgift enligt 24 § 1 mom. i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) som rättegångsbiträdesnämnden tar ut är 350 euro.

För intyg eller utdrag som utfärdas på begäran tas det ut en intygs- eller utdragsavgift på 20 euro. För styrkta kopior tas det ut 2 euro per sida.

Bestämmelser om en tillsynsavgift finns i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

3 §
Andra  avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som rättegångsbiträdesnämnden prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

Helsingfors den 5 december 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.