795/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 628/2009, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

30 §

Om pensionsåldern för en arbetstagare som omfattas av det arrangemang som avses i 1 mom. är 62 år, har han eller hon även rätt till ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare vid 62 års ålder. Börjar ålderspensionen från ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren fyllt 62 år eller senare, men dock innan han eller hon fyller 63 år, minskas ålderspensionen i enlighet med 12 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådant det lydde den 31 december 2012.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012
ShUB 19/2012
RSv 113/2012

Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.