791/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 9 § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1499/2011, ett nytt 6 mom. som följer:

9 §
Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Den som gör en betalning är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om betalningen inte överstiger det skattefria ersättningsbelopp som avses i 73 § 2 mom. i inkomstskattelagen och som Skatteförvaltningen har fastställt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

PR 88/2012
FiUB 28/2012
RSv 127/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.