784/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om inkomstskatteskalan för 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2013 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vidnedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
16 100—23 900 8,00   6,50  
23 900—39 100 515,00  17,50  
39 100—70 300 3 175,00  21,50  
70 300—100 000 9 883,00  29,75  
100 000— 18 718,75  31,75
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 87/2012
FiUB 23/2012
RSv 111/2012

 Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.