783/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten:

1 §

De i Oostende den 28 juni 2007 antagna ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (FördrS 51/1998) är i kraft från den 12 december 2012 så som därom har överenskommits.

Ändringarna har godkänts av riksdagen den 12 juni 2012 och av republikens president den 29 juni 2012. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos republiken Frankrikes regering den 12 november 2012.

2 §

De bestämmelser i ändringarna som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (419/2012) träder i kraft den 18 december 2012.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 92/2012)

  Helsingfors den 13 december 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Regeringssekreterare
Taru Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.