782/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin,dieselolja och vissa andra flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen (1206/2010) 14 § 1 mom. som följer:

14 §
Övergångsbestämmelser

Den som släpper ut bränsle på marknaden ska ensam eller i samråd med andra som släpper ut bränsle på marknaden, genom en tillräcklig geografisk täckning som motsvarar efterfrågan, säkerställa att det fram till den 31 december 2018 utöver oblyad motorbensin som avses i 4 §, även finns tillgång till sådan motorbensin som har en syrehalt på högst 2,7 viktprocent och en etanolhalt på högst 5 volymprocent och som också i övrigt uppfyller kvalitetskraven i tabell I i bilagan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 13 december 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Tarja Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.