781/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Användningen av torskkvoten i ICES delområden 22—24

Av Finlands torskkvot för år 2013 för ICES delområden 22—24 får fiskefartyg som är registrerade i Finland fiska så att:

1) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 116 ton,

2) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 56 ton.

2 §
Användningen av torskkvoten inom ICES delområden 25—32

Av Finlands torskkvot för år 2013 för ICES delområden 25—32 får fiskefartyg som är registrerade i Finland fiska så att:

1) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 700 ton,

2) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med trålredskap får vara sammanlagt högst 347 ton,

3) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59°30`N vara sammanlagt högst 15 ton och söder om breddgraden 59°30`N vara sammanlagt högst 20 ton.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2012 och är i kraft till den 31 december 2013.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012 (1379/2011) jämte ändringar.

Helsingfors den 17 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.