779/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen (878/2002) 2 § 3 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 652/2009, som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

Centralhandelskammaren har till uppgift att


4) sköta de uppgifter som den har ålagts i denna lag och i lagen om fastighetsfonder (1173/1997).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.