723/2012

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem (901/2006) 1 § 7 punkten samt

ändras 1 § 6 punkten, 3 §, 5 § 1 mom. samt 6, 8 och 10 §,

av dem 3 § och 5 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 534/2008, 6 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 695/2010 samt 8 § sådan den lyder i förordningarna 534/2008 och 695/2010, som följer:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) gränsövergångsställe en plats enligt artikel 2.8 i förordningen om gränspassage, via vilken den yttre gränsen passeras,


3 §
Gränsövergångsställenas öppettider

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är alltid öppna, om inte annat följer av trafiksäkerhetsarrangemang eller om inte annat har avtalats med Ryssland. De tillfälliga gränsövergångsställena är öppna enligt vad gränsfullmäktigen närmare bestämmer efter att ha kommit överens om saken med tullen.

De flygplatser som är gränsövergångsställen är öppna enligt vad som den myndighet som genomför gränskontrollen kommer överens med flygplatsoperatören. När det gäller genomförande av gränskontroll på ett gränsövergångsställe avsett enbart för helikoptrar samt enbart för flygplan som startar och landar på vatten ska överenskommelse ingås med den behöriga förvaltningsenheten inom Gränsbevakningsväsendet.

De hamnar som är gränsövergångsställen är öppna enligt vad som den myndighet som genomför gränskontrollen kommer överens med hamninnehavaren. De sjöbevakningsstationer som är gränsövergångsställen är öppna mellan klockan 8 och 22, om inte annat följer av att Gränsbevakningsväsendet tillfälligt utför någon brådskande lagstadgad uppgift.

5 §
Gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland

Gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius. Gränsövergångsställe enbart för spårbunden trafik är Vainikkala.


6 §
Gränsövergångsställen inom flygtrafiken

Gränsövergångsställen inom flygtrafiken är följande flygplatser: Björneborg, Enontekis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Varkaus, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Gränsövergångsställe enbart för helikoptrar är Helsingfors-Ärtholmen.

Gränsövergångsställen för flygplan som enbart startar och landar på vatten är Hangö, Kotka, Porkala, Sveaborgs och Ålands sjöbevakningsstationer.

8 §
Gränsövergångsställen inom sjötrafiken

Gränsövergångsställen inom sjötrafiken för andra fartyg än sådana fritidsbåtar som avses i förordningen om gränspassage är följande hamnar: Björneborg, Borgå, Brahestad, Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs, Euraåminne, Fredrikshamn, Färjsundet, Förby, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka, Kristinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pojo, Raumo, Salo, Sastmola, Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Gränsövergångsställen inom sjöfarten för sådana fritidsbåtar som avses i förordningen om gränspassage är Aspö, Hangö, Sveaborgs och Ålands sjöbevakningsstationer samt Nuijamaa hamn och Santio.

10 §
Fördelning av gränskontrolluppgifter

Polisen sköter gränskontrollen av flygtrafiken vid flygplatserna i Halli, Jyväskylä, Kauhava, Kuopio, Nyslott, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala och Varkaus.

Tullverket sköter gränskontrollen av fiske- och lastfartyg i hamnarna med undantag för Kalajoki, Kaskö och Dalsbruk hamnar, gränskontrollen av godstrafiken tillsammans med Gränsbevakningsväsendet vid Imatra, Nuijamaa och Vaalimaa gränsövergångsställen samt gränskontrollen av småplan vid flygplatserna i Jyväskylä, Kuopio, Nyslott, S:t Michel, Tammerfors-Birkala, Varkaus och Åbo.

Gränsbevakningsväsendet sköter övriga gränskontroller vid de gränsövergångställen som anges i 5, 6 och 8 §.

Trots bestämmelserna i denna förordning kan Gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen komma överens om tillfälliga undantag beträffande ansvaret för gränskontrollen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 december 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.