719/2012

Utfärdad i Helsingfors den 4 december 2012

Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (406/2011) 4 § 3 mom. 10 punkten som följer:

4 §
Innehållet i den externa räddningsplanen

10) hur de myndigheter som ansvarar för räddningsverksamheten i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen informeras om sådana storolyckor i produktionsanläggningar eller i deponier för utvinningsavfall som kan få gränsöverskridande följder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021), EGT L 102, 11.4.2006, s. 15

  Helsingfors den 4 december 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överingenjör
Kristine Jousimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.