711/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 19 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (227/2009) 19 §, sådan den lyder i lag 1105/2010, som följer:

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 59/2012
KoUB 14/2012
RSv 105/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.