693/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 49 § i universitetslagen (558/2009), sådan paragrafen lyder i lag 954/2011, ett nytt 7 mom. som följer:

49 §
Grunderna för fastställande av den statliga finansieringen

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte under år 2013.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2012
KuUB 5/2012
RSv 108/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.