677/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 26 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 26 § 2 mom. som följer:

26 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

En tjänsteleverantör är trots sekretessbestämmelserna på begäran skyldig att lämna Kommunikationsverket uppgifter som behövs för tillsynen. Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter finns i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.