676/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 2 § i lagen om konsumentrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsumentrådgivning (800/2008) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Ordnande av konsumentrådgivning

Konkurrens- och konsumentverket svarar för den allmänna ledningen, styrningen och tillsynen av konsumentrådgivningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.