669/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 41 § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen (386/1995) 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1172/2004, som följer:

41 §
Lagens förhållande till konkurrenslagstiftningen

Om ett ärende som elmarknadsmyndigheten behandlar gäller ett förfarande som kan bryta mot bestämmelserna om konkurrensbegränsningar i konkurrenslagen (948/2011), får elmarknadsmyndigheten hänskjuta ärendet för behandling i enlighet med konkurrenslagen till den del det är fråga om konkurrensbegränsningar.

När konkurrensbegränsningar på elmarknaden och deras skadliga effekter bedöms ska också denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter beaktas.

Konkurrens- och konsumentverket ska årligen offentliggöra en berättelse om tillämpningen av konkurrenslagen på elmarknaden. Berättelsen ska lämnas till Europeiska kommissionen i enlighet med internationella informationsförpliktelser som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.