646/2012

Given i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (389/2008) 2 §, sådan den lyder i förordning 538/2011, som följer:

2 §
Syftet med stödet

Stödet för tidningspressen syftar till att understödja tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, producering och publicering av material på samiska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska samt nyhetstjänster på svenska. Syftet är att på detta sätt främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och värdepluralismen i informationsförmedlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 22 november 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Kommunikationsråd
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.