640/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 21 a § 5 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådant det lyder i lag 542/2012:

1 §
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

Det förskott på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetslöshetsförsäkringsfonden har fastställt förfaller till betalning enligt följande:

1) 0,80 procent av lönebeloppet enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) den 1 januari 2013,

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 1 990 500 euro 1,2 procent den 1 mars 2013 och 1,2 procent den 1 september 2013.

2 §
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren har innehållit hos löntagaren med stöd av 20 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förfaller till betalning i en post den 1 maj 2013.

3 §
Premie för delägare i företag

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag enligt 18 § 2 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förfaller till betalning i en post den 1 maj 2013, och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag enligt det momentet förfaller till betalning den 1 januari 2013.

4 §
Arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie förfaller arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk enligt 18 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner till betalning enligt följande:

1) 0,80 procent av lönebeloppet den 1 januari 2013,

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 1 990 500 euro 0,60 procent den 1 mars 2013 och 0,65 procent den 1 september 2013.

5 §
Arbetslöshetsförsäkringspremie för universitet

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie förfaller arbetslöshetsförsäkringspremie för universitet enligt 18 § 4 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner till betalning enligt följande:

1) 0,80 procent av lönebeloppet den 1 januari 2013,

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 1 990 500 euro 0,75 procent den 1 mars 2013 och 0,80 procent den 1 september 2013.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2012 och gäller till utgången av 2013.

Förordningen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 22 november 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.