639/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om tillämpning av det övervaknings- och flyttningssystem som avses i punktskattelagen på vissa tillsatsämnen för bränslen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 b § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådant det lyder i lag 1399/2010:

1 §

Det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen (182/2010) tillämpas på produkter som hör till varukoderna 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Kommissionens genomförandebeslut 2012/209/EU (32012D0209); EUT L 110, 24.4.2012, s. 41

  Helsingfors den 22 november 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Överinspektör
Krista Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.