638/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (585/2011) 1 § 6 punkten, sådan den lyder i förordningen 1355/2011 som följer:

1 §

6) Placeringsorter för magistraten i Sydvästra Finland är Åbo, Salo, Pargas, Björneborg och Raumo.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 november 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.