619/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Utsökningsmyndighet i landskapet Åland

Lokal utsökningsmyndighet i landskapet Åland är landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland. Detta lyder under Riksfogdeämbetet. Landskapsfogdeämbetets verksamhetsområde är landskapet Åland.

Chef för landskapsfogdeämbetet är landskapsfogden.

2 §
Utmätningsmän

Utmätningsmän är landskapsfogden och under denne landskapsutmätningsmännen. Landskapsutmätningsmännen är också stämningsmän.

3 §
Andra tjänster och personal

Vid landskapsfogdeämbetet kan utöver tjänsterna som landskapsfogde och landskapsutmätningsman finnas andra tjänster samt personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Hänvisningsbestämmelse

På landskapsfogden tillämpas vad som i utsökningsbalken (705/2007) föreskrivs om ledande häradsfogdar och häradsfogdar. På landskapsutmätningsmännen tillämpas vad som i utsökningsbalken föreskrivs om häradsutmätningsmän.

5 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20 november 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (898/1979).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2012
LaUB 9/2012
RSv 86/2012

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justiteminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.