618/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) 3 §, samt

ändras 2 §, 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 477/2008, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en avdelning för externa ekonomiska relationer, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en informations- och kulturavdelning. Utanför uppdelningen på avdelningar finns det vid ministeriet dessutom en rättstjänst, allmänhetstjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern granskning och utvärdering samt en planerings- och forskningsenhet. I ministeriets arbetsordning kan det även bestämmas om andra enheter utanför avdelningarna.

5 §
Förordnanden att sköta uppgifter

Statsrådet förordnar avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, rättschefen, chefen för allmänhetstjänsterna, protokollchefen, inspektören inom utrikesförvaltningen, personaldirektören och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten till deras uppgifter.


6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, biträdande avdelningschef, rättschef, chef för allmänhetstjänster, protokollchef, biträdande protokollchef och inspektör inom utrikesförvaltningen förordnas ett utrikesråd eller en specialtjänsteman som har varit enhetschef.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 15 november 2012

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.