617/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000) 2 § 1 och 2 mom., 6 § 2 och 3 mom. och 23 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. och 6 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 1053/2003, 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1118/2010 och 23 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 991/2006, som följer:

2 §
Myndighet som tillsätter tjänster inom utrikesförvaltningen

Om utnämning av statssekreteraren såsom kanslichef vid utrikesministeriet bestäms i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000).

Statsrådet utnämner understatssekreterare, utrikesråd, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, ekonomidirektören, fastighetsdirektören, datadirektören, säkerhetsdirektören, ambassadråd, lagstiftningsråd, konsultativa tjänstemän och handelsråd.


6 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskap

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten god förmåga att i tal och skrift använda engelska och ett av följande språk: arabiska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska eller tyska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten god förmåga att i tal och skrift använda arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska eller tyska samt dessutom nöjaktig förmåga att använda ett annat av de nämnda språken.

23 §
Behörighetsvillkor för beskickningschefer och ledande tjänstemän

Till chef för en ambassad, en ständig representation, en särskild representation och ett generalkonsulat förordnas ett utrikesråd.Denna förordning träder i kraft den 19 november 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 15 november 2012

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.