616/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2012—2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet vargar som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 § i jaktlagen (615/1993) får uppgå till högst 10 individer.

2 §
Regional begränsning

Begränsningen i 1 § gäller de delar av Finland som ligger utanför renskötselområdet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2012 och gäller till och med den 31 juli 2013.

I antalet enligt 1 § räknas inte de vargar som fångats innan denna förordning har trätt i kraft.

  Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.