615/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012 (3/2012) 4 §, 6 § och 21  § 1 mom. som följer:

4 §
Beloppet av stödet för specialväxter till södra Finland

För åker som under vegetationsperioden 2012 används till produktion av frilandsgrönsaker eller stärkelsepotatis kan beviljas stöd för specialväxter till södra Finland till ett belopp av högst 92 euro per hektar.

6 §
Beloppet av hektarstödet för husdjurslägenhet

Hektarstöd för husdjurslägenhet kan beviljas för åkerareal i stödområdena A och B till ett belopp av högst 39 euro per hektar.

21 §
Storleken av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd kan beviljas enligt den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 september 2012 högst till ett belopp av 114 euro per djurenhet för referenskvantiteten.Denna förordning träder i kraft den 21 november 2012.

  Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.