614/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 22 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012 (4/2012) 22 § 1 och 2 mom. som följer:

22 §
Storleken av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd för 2012 kan med stöd av referenskvantiteten som producenten förfogar över den 1 september 2012 beviljas per djurenhet för referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödområde euro
C1 245
C2 214
C2 norr och skärgården 269
C3 och C4 278

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter för referenskvantiteten inom stödområde C1 överstiger 146 enheter, inom stödområde C2 överstiger 170 enheter, inom stödområde C2p överstiger 200 enheter, inom stödområde C3 överstiger 200 enheter eller inom stödområde C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd beviljas per djurenhet till den del de överstiger ovan nämnda gränser högst till följande belopp:

Stödområde euro
C1 162
C2 140
C2 norr och skärgården 119
C3 och C4 119


Denna förordning träder i kraft den 21 november 2012.

  Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.