613/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med statrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden (1118/2011), sådan den lyder i lag 351/2012, som följer:

1 §

Det i Paris den 30 mars 2011 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Seychellernas regering ingångna avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden är i kraft från och med den 8 november 2012 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 10 oktober 2011 och av republikens president den 4 november 2011. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 9 oktober 2012.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden (1118/2011) träder i kraft den 22 november 2012. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/2012)

  Helsingfors den 15 november 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Anders Colliander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.