611/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådan bilagan lyder i lag 1443/2011, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2012
FiUB 19/2012
RSv 99/2012

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l  10 50,36 14,00 0,68 65,04
Bensin för små motorer cent/l  11 30,36 14,00 0,68 45,04
Bioetanol cent/l  20 33,05  9,19 0,68 42,92
Bioetanol R cent/l  21 33,05  4,59 0,68 38,32
Bioetanol T cent/l  22 33,05  0,00 0,68 33,73
MTBE cent/l  23 40,91 11,37 0,68 52,96
MTBE R cent/l  24 40,91 10,12 0,68 51,71
MTBE T cent/l  25 40,91  8,87 0,68 50,46
TAME cent/l  26 44,06 12,25 0,68 56,99
TAME R cent/l  27 44,06 11,14 0,68 55,88
TAME T cent/l  28 44,06 10,04 0,68 54,78
ETBE cent/l  29 42,49 11,81 0,68 54,98
ETBE R cent/l  30 42,49  9,62 0,68 52,79
ETBE T cent/l  31 42,49  7,44 0,68 50,61
TAEE cent/l  32 45,64 12,68 0,68 59,00
TAEE R cent/l  33 45,64 10,85 0,68 57,17
TAEE T cent/l  34 45,64  9,01 0,68 55,33
Biobensin cent/l  38 50,36 14,00 0,68 65,04
Biobensin R cent/l  39 50,36  7,00 0,68 58,04
Biobensin T cent/l  40 50,36  0,00 0,68 51,04
Dieselolja cent/l  50 30,70 15,90 0,35 46,95
Dieselolja para cent/l  51 24,00 15,01 0,35 39,36
Biodieselolja cent/l  52 28,14 14,57 0,35 43,06
Biodieselolja R cent/l  53 28,14  7,29 0,35 35,78
Biodieselolja T cent/l  54 28,14  0,00 0,35 28,49
Biodieselolja P cent/l  55 24,00 15,01 0,35 39,36
Biodieselolja P R cent/l  56 24,00  7,51 0,35 31,86
Biodieselolja P T cent/l  57 24,00  0,00 0,35 24,35
Lätt brännolja cent/l  60 9,30  9,34 0,35 18,99
Lätt brännolja svavelfri cent/l  61 6,65  9,34 0,35 16,34
Biobrännolja cent/l  62 6,65  9,34 0,35 16,34
Biobrännolja R cent/l  63 6,65  4,67 0,35 11,67
Biobrännolja T cent/l  64 6,65  0,00 0,35 7,00
Tung brännolja cent/kg  71 7,59 11,34 0,28 19,21
Flygpetroleum cent/l  81 54,76 15,28 0,35 70,39
Flygbensin cent/l  91 49,88 13,56 0,68 64,12
Metanol cent/l 100 25,18  7,00 0,68 32,86
Metanol R cent/l 101 25,18  3,50 0,68 29,36
Metanol T cent/l 102 25,18  0,00 0,68 25,86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.