607/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (501/1978) 20 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 706/2009, som följer:

20 §

I samband med varje regionalt verksamhetsställe finns en delegation, vars ordförande och vice ordförande samt övriga medlemmar förordnas av direktionen för tre år i sänder. Medlemmarna ska företräda arbetarskyddsmyndigheter, social- och hälsovårdsmyndigheter, centrala arbetsmarknads- och företagarorganisationer och, med beaktande av regionens närings- och befolkningsstruktur och övriga verksamhet, andra centrala sammanslutningar och organisationer.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 8 november 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.