606/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2012

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen:

1 §

Den i Reykjavik den 29 augusti 2011 ingångna överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg träder i kraft den 25 november 2012 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 2 oktober 2012 och av republikens president den 19 oktober 2012.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen (559/2012) träder i kraft den 25 november 2012.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2012.

  Helsingfors den 8 november 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.