604/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) 14 § 4 mom. som följer:

14 §
Avtalsperioder och avtalsår

Om det är fråga om ett sådant avtal enligt statsrådets förordning från år 2000 vars avtalsperiod upphör den 31 maj, kan motsvarande avtal enligt denna förordning ingås så att det börjar gälla den 1 maj samma år. När avtalsperioden för ett avtal enligt denna förordning upphör kan med avvikelse från 3 mom. ett nytt motsvarande avtal ingås så att det börjar gälla den 1 maj.


Denna förordning träder i kraft den 13 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 8 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.