602/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2012

Finansministeriets förordning om ändring av 26 § i arbetsordningen för finansministeriet

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för finansministeriet (966/2005) 26 §, sådan den lyder i finansministeriets förordning 1271/2011, som följer:

26 §
Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna resultatstyrningen och styrningen av koncerntjänster inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolicy.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2012.

  Helsingfors den 7 november 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.