600/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012 (1379/2011) 2 § sådan den lyder i förordning 551/2012, som följer:

2 §
Användningen av torskkvoten inom ICES delområden 25—32

Av Finlands torskkvot för år 2012 för ICES delområden 25—32 får fiskefartyg som är registrerade i Finland fiska så att:

1) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 1 190 ton,

2) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med trålredskap får vara sammanlagt högst 390 ton,

3) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59°30′N vara sammanlagt högst 10 ton och söder om breddgraden 59°30′N vara sammanlagt högst 17 ton.


Denna förordning träder i kraft den 8 november 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

  Helsingfors den 7 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.